08 jan 2021

News

Voorkom stormschade aan uw zonnepanelen

#zonnepanelen #zonnepark #stormschade #eurocode
08 jan 2021

Hevige stormen kunnen veel schade aanrichten aan uw zonnepark en infrastructuur. Daarom is het belangrijk dat uw zonnepanelen goed geïnstalleerd en gemonteerd zijn. Met ExtraPower zorgen we ervoor dat uw installatie zelfs tegen hevige stormen bestand is.

Zonnepanelen en krachtige windstoten: het zijn geen goede vrienden. Stormen kunnen enorme ravage aanrichten bij zonneparken die niet uitgerust zijn met de juiste versteviging: dakschade veroorzaakt lekken, wat dan weer gevolgen kan hebben voor uw machines, toonzalen, opslagplaatsen, enzovoort. Niet in het minst kunnen loskomende zonnepanelen een gevaar vormen voor medewerkers en omwonenden.

Met een goede ballast voorkomt u echter heel wat problemen, en net om die reden besteden we bij ExtraPower extra veel aandacht aan een juist ontwerp van een zonnepark.

storm schade zonnepanelen
Zonnepanelen en de Eurocode

Een goede installatie begint bij een goede ballastbepaling. Dat houdt in dat we voor elk project bestuderen hoeveel versteviging het zonnepark in kwestie nodig heeft om zelfs tegen zware stormen bestand te zijn. Wij volgen daarvoor nauwgezet de normen van de Eurocode, een Europese norm.

De Eurocode norm en de hoeveelheid ballast wordt voornamelijk bepaald door volgende factoren:

 1. De locatie
  De precieze locatie van het gebouw heeft een grote invloed op de ballastberekening. Het spreekt voor zich dat gebouwen aan de kustlijn meer te maken krijgen met hevige winden dan gebouwen diep in het binnenland.
   

 2. De hoogte
  Uiteraard speelt ook de hoogte een belangrijke rol. Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de windsnelheden die het dak over zich heen krijgt.
   

 3. De omgeving, of meer bepaald de terreincategorie
  Dit is een cruciale parameter. Een gebouw dat helemaal alleen in een open landschap staat, zal logischerwijze meer wind vangen dan een gelijkaardig gebouw in een omsloten industrieterrein. Ondanks dat dit toch nog vaak een subjectieve parameter is, is het hier belangrijk een correcte en juiste inschatting te maken. Ook hier speelt ervaring van een installateur een belangrijke rol. Stormschades komen vaak voor bij het verkeerd inschatten van de terreincategorie.

stormschade zonnepark
De verschillende terreincategorieën

Bij het bepalen van de maximale winddrukken op een gebouw houdt de Eurocode rekening met vijf verschillende terreincategorieën.

 • Categorie 0: extreem windgevoelige plekken, met windsnelheden tot 180 à 190 km/h. Dit gaat bijna altijd over plekken op volle zee.
   

 • Categorie 1: heel hoge gebouwen in een open vlakte, met amper andere gebouwen of bomen in het landschap die de wind kunnen tegenhouden. De Polderstreek is hier het perfecte voorbeeld van.

 • Categorie 2: gebouwen die hier en daar omgeven zijn door grote objecten, zoals een huis of een bos, maar die niet rondomrond beschermd zijn.
   
 • Categorie 3: verschillende gesloten omgevingen, waarbij andere gebouwen of bossen bescherming bieden tegen de hevigste windstoten. Denk aan een doorsnee industriegebied.
   

 • Categorie 4: een gebouw dat vanuit alle richtingen beschermd wordt tegen de wind, zoals bijvoorbeeld in een stadscentrum.

De keuze van terreincategorie van elk gebouw is cruciaal bij de ballastberekening. Bij ExtraPower houden we rekening met alle factoren en maken we een goed onderbouwde analyse van elk project, zodat uw installatie ook bij hevige stormen volledig beschermd is. We zijn er dan ook trots op dat we bij ExtraPower nog nooit stormschade gehad hebben aan installaties die wij gerealiseerd hebben.

zonnepark wind schade
Een stormvast zonnepark aanleggen? Wij staan voor u klaar! Ook wanneer u reeds problemen ondervond bij een bestaand zonnepark kunnen wij helpen om dit normconform te maken.