Alle informatie over

subsidies

Wist u dat er verschillende financiële voordelen verbonden zijn aan een investering in zonne-energie voor bedrijven. Om u wegwijs te maken door het kluwen aan steunmaatregelen geven we hier onderin een overzicht van de voornaamste maatregelen per gewest in België. 

Vlaanderen
  • PV installaties groter dan 10 kVA
  • Looptijd 10 jaar
  • Subsidie = geproduceerde elektriciteit in MWh x bandingfactor x 93 euro 
  • Iets hogere bandingfactor indien project met burgerparticipatie

 

Nieuwe bandingfactoren voor startdatum vanaf 1/1/2021

VEA publiceerde de bandingfactoren die van toepassing zijn voor nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1/1/2021/

De bandingfactoren voor groene stroom installaties zonder burgerparticipatie zijn:

Categorie Ondergrens Bovengrens Bandingfactor €/MWh (93€/GSC)
2b > 10 kW <= 40 kW 0 0
2/1b > 40 kW <= 250 kW 0,460 € 42,78
3b  > 250 kW <= 750 kW 0,263 € 24,459

Voor projecten met burgerparticipatie zijn de volgende bandingfactoren van topassing:

Categorie Ondergrens Bovengrens Bandingfactor €/MWh (93€/GSC)
2a > 10 kW <= 40 kW 0 0
2/1a > 40 kW <= 250 kW € 0,464 € 43,152
3a > 250 kW <= 750 kW € 0,268 € 24,924

*Bron: PV Vlaanderen

Voor projecten boven de 750 kW dient een op maat gemaakte bandingfactor aangevraagd te worden bij het Vlaams Energie Agentschap.

Vanaf 1 juni wijzigt deze wetgeving en  besliste de Vlaamse Regering om een volgende stap te zetten in de hervorming van de steun voor groene-energie-installaties. Ter vervanging van het huidige systeem van groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt uitbetaald, zullen middelgrote zonneprojecten van 40 kW tot 2 MW voortaan via een projectoproep (‘call’) in aanmerking komen voor een eenmalige investeringssteun via de begrotingsmiddelen. Voor systemen groter dan 2 MW zal een op maat gemaakte bandingfactor van toepassing blijven aan te vragen bij VEA

Brussel Hoofdstedelijk gewest
  • Looptijd 10 jaar
  • Groenestroomcertificaten aan 65 euro per MWh. De markprijs actueel is ca. 90 euro per MWh
Vermogenscategorie GSC/MWh EUR/MWh
≤ 6Wp 2.5 162.5 of 227.5
6kWp < x ≤ 12kWp 2.1 136.5 of 191.1
12kWp < x ≤ 50kWp 2.1 136.5 of 191.1
50kWp < x ≤ 100kWp 1.7 110.5 of 154.7
100kWp < x ≤ 250kWp 1.6 104 of 145.6
> 250 kWp 1.4 91 of 127.4

*Bron Brugel

 

Wallonië
  • Groenestroomcertificaten aan 65EUR
  • Duurtijd 10 jaar
  • Geproduceerde elektriciteit (MWh) x bandingfactor x 65EUR = subsidie
  • Reservatie noodzakelijk via SPW Energie
Bandingfactor Vanaf 1/2/2021 reservatie Euro per MWh
10kWp < x ≤ 250kWp 0.66 42,90
250kWp < x ≤ 500kWp 0.53 34,45
500kWp < x ≤ 750kWp 0.53 34,45
750kWp < x ≤ 1MWp 0.53 34,45
> 1MWp 0.40 26,00

*Bron: SPW, énergie en Wallonie

Subsidies aanvragen?

 Voor alle subsidie aanvragen kan u beroep doen op ExtraPower