12 apr 2024

News

Elektriciteit wordt duurder door hogere nettarieven

12 apr 2024

Recent maakte de VREG bekend dat de distributienettarieven volgend jaar zullen stijgen. Dit gebeurde via een openbare raadpleging. Daaruit bleek dat bedrijven die aangesloten zijn op het middenspanningsnet 41 procent meer zullen betalen. Bedrijven die op het laagspanningsnet aangesloten zijn, zullen geconfronteerd worden met een stijging van 23 procent.

Hoogspanningslijnen

De elektriciteitsfactuur zal dus stijgen. Maar waarom stijgt de prijs voor elektriciteit (alweer) en wat zijn die distributienettarieven? 

In dit geval spreken we niet over de prijs van de energie (in dit geval elektrische energie), deze is immers marktafhankelijk en kan niet of moeilijk voorspeld worden, maar over de kost die we betalen voor het gebruik van het distributienet. Simpel gezegd, de kabels die de elektriciteit van opwekker naar verbruiker brengen.

Door de energietransitie gaan we elektrisch rijden en elektrisch verwarmen. Veel industriële processen en toepassingen worden ook meer en meer elektrisch. Het huidige distributienet is hier echter niet op voorzien. Vergelijk het met een weg. Dezelfde weg waar vroeger honderd wagens per dag over reden moet nu duizend wagens per dag slikken en binnen vijf jaar tienduizend wagens. Herstellingen en aanpassingen aan de weg zullen dus nodig zijn om het toekomstige verkeer vlot te laten passeren.

Fluvius is verantwoordelijk voor het beheer van het distributienet (in Vlaanderen) en het is ook Fluvius die ervoor zorgt dat de nodige werken uitgevoerd worden. Fluvius had voor de komende negen jaar reeds zeven miljard aan investeringen gepland, maar daar komen nog eens vier miljard aan extra investeringen bij om de energietransitie te versnellen.

De kost van deze investeringen wordt doorgerekend aan de consument via de distributienettarieven, die een onderdeel vormen van de totale prijs voor elektriciteit. Net zoals voor de energie zelf, geldt ook bij de distributienettarieven ook hoe minder je verbruikt, hoe minder je betaalt. En minder netstroom verbruiken zonder je processen en werking sterk aan te passen kan door het plaatsen van zonnepanelen die een deel van je stroom zullen leveren.

Interesse? Neem zeker contact op via het contactformulier op onze website.

 

Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20240328_96154913